Industry

Industry gir deg mulighet for å tilby kunder, ansatte, studenter og andre ren energi, 40 kvm skygge og bord eller sitteplass. Curve kan også kombineres med tradisjonelle benker om man ønsker det. Hovedfunksjonen til Industry er riktignok en helt annen, nemlig å kommunisere din holdning til det grønne skiftet og bruk av solenergi, samt markedsføre din miljøprofil og dine fornybare investeringer.

Industry kan selvsagt også kobles til elnettet i din bygning og på den måten bidra til å redusere energiforbruket.

Prisforespørsel