Konsulenttjenester

Infravelo AS kan tilby konsulenttjenester. Tjenestene kan omfatte kvalitetssikring av sykkelinfrastrukturprosjekter, produktutvikling og design, deltagelse i prosjektgrupper og lignende. Vi kan også gjennomføre utsmykningsprosjekter fra A til Å og introdusere innovative elementer til eksisterende prosjekter. Vi har også kompetanse på miljø, utforming av miljømål og miljøstrategier.

Om du er i tvil om vi kan levere på det dere har behov for, så ta bare kontakt.

Prisforespørsel