Streetpoints

Streetpoints er et system for økt fysisk aktivitet med hensyn på å bedre den fysiske og mentale helsen til deltagerne. Systemet kombinerer fysisk aktivitet med en morsom opplevelse og deltagerne belønnes med berømmelse, ære og premier. Et spill starter på en bestemt dato og kan vare inntil 6 uker. Flere spill kan foregå samtidig på ulike lokasjoner. Alle kan delta, også foreldre og besteforeldre. Hensikten er å samle flest mulig poeng ved å tappe RFID-kort på utvalgte punkter i et geografisk avgrenset område.

Tilbudet kan også gis til innbyggere i en by for å rette fokus mot spesielle lokasjoner man ønsker at blir mer brukt eller bedre kjent.

Prisforespørsel