Læring

Under overskriften «læring» finner man et utvalg elementer som på ulike måter styrker barn og unges kunnskaper og evne til problemløsning. Vi kan lage andre enn våre standardelementer på forespørsel.

Prisforespørsel