Det periodiske systemet

Med dette periodiske systemet kan du flytte naturfagsundervisningen ut i skolegården, eller gjøre naturfagskunnskaper tilgjengelige på offentlige steder. Ulike grunnstoffer kan utdeles og elevene kan få i oppgave å plassere de på riktig plass i det periodiske systemet. På den måten lærer man også oppbyggingen med hvordan systemet er bygd opp med økende atomvekt, etc.

Prisforespørsel