Naturby

Naturby er en serie betongheller som kan integreres i bymiljøet for økt biomangfold og reduksjon av overvannsproblematikk. Produktene varierer stort i utseende og utforming. Ta kontakt for mer informasjon.

Prisforespørsel