Streetguard

Streetguard er et produkt som benyttes for å forebygge utslipp av uønskede væsker til avløpssystemet. Slike tilfeller kan være når man har en akutt hendelse, når det er fare for oljeutslipp eller lignende utslipp som følge av tiltak som skal gjennomføres, eller ved overvannsproblematikk. Streetguard har kapasitet til inntil ca 20 kg sedimenter og fanger opp oljepartikler ned til 100µm.

Filteret kan rengjøres og vaskes for gjenbruk.

Prisforespørsel