Panne 3

Panne 3 er en bålpanne som produseres etter de målene våre kunder selv ønsker. Utførelse i cortens stål, eller materiale etter ønske. Føttene kan utstyres med hull for fastbolting om ønskelig. Et utmerket produkt for sene kveldsstunder enten du er på jakt, på hytta eller hjemme. Kan også benyttes til å brenne ukurante restmaterialer om man ønsker et lavere fyringsbudsjett utendørs.

Prisforespørsel