Panne 4

Panne 4 er en bålpanne som produseres etter de målene våre kunder selv ønsker. Utførelse i cortens stål, eller materiale etter ønske. Designet gir mulighet for tørking og lagring av fyringsmaterialer på hyllen rundt bålpannen. Et utmerket produkt for sene kveldsstunder. Kan også benyttes til å brenne ukurante restmaterialer om man ønsker et lavere fyringsbudsjett utendørs.

Prisforespørsel