SBB1

SBB1 er en praktisk enkel og estetisk sperrestein som lar seg flytte ved behov, men som samtidig er stabil og holder sin posisjon. Disse fungerer utmerket for såvel midlertidige som permanente barrierer for biltrafikk. Bruksformålet kan variere med våre kunders behov. Bildet viser en versjon i vasket betong.

Prisforespørsel