SBB2

SBB2 er en praktisk enkel og estetisk sperrestein som lar seg flytte ved behov, men som samtidig er stabil og holder sin posisjon. Disse fungerer utmerket for såvel midlertidige som permanente barrierer for biltrafikk. Bruksformålet kan variere med våre kunders behov.

Den flate toppen gjør det mulig å sitte på den. Dersom dette ikke er ønskelig, så vurder et av våre produkter hvor dette ikke er mulig.

Prisforespørsel