Spesialverktøy I

Spesialverktøy I benyttes sammen med våre Gjerdeklammer II produkter. Du kan også benytte annet egnet verktøy som måtte passe. Poenget her er at mutteren er forsenket, slik at vanlig tang eller skiftenøkkel ikke kan benyttes, noe som vil redusere og/eller forsinke uautorisert demontering og passasje.

Prisforespørsel