Stroppebrakett

Stroppebraketter benyttes for å stroppe våre mobile gjerder til gjerdestativ under lagring og transport. Dette er et HMS-tiltak, da det sikrer mindre slitasje på stroppene med påfølgende mindre risiko for at disse slites over. Det gir også stroppene og gjerdene lengre levetid. Stroppebrakettene har dessuten sideveis sperrer som sikrer at stroppene ikke forskyver seg i bruk.

Prisforespørsel