TAXI | BUSS | R652

Her får du ordene TAXI, BUSS og R652 i en rekke størrelser og i hvit farge. Smeltes fast til underlaget med gassbrenner og gir lang levetid. Termoplast er det samme materialet som benyttes til oppmerking av gangfelt og annen veimerking.

TAXI benyttes som regel for reserverte holdeplasser. BUSS for kollektivfelt, reserverte plasser for buss og R652 for merking av kjørefelt og veier som fører til E652.

Prisforespørsel