Allcount

Allcount er en serie produkter som muliggjør telling av mennesker og biler, samt registrere hastigheter, samt å dra nytte av disse dataene på effektive måter. Dataene kan vises for brukerne live og direkte, eller kun benyttes for planlegging og sikkerhet av personalet. Ta kontakt om du har et behov vi kan dekke.

Prisforespørsel