Bikecounter I

Bikecounter I teller antall syklister både enkeltvis og i grupper på sykkelveier ved bruk av rader og lidarteknologi og med høy nøyaktighet. Også hastigheten registreres. Dataene kan overføres til din server med et modem. Produktet krever ingen kalibrering, ingen grunnarbeider og utfører jobben i alle lysforhold og værtyper.

BIkecounter I kan benyttes både til permanent og midlertidig innhenting av data.

Prisforespørsel