Flowmaker

Flowmaker er et produkt for gående og syklister som benyttes til å aktivere lys ved fotgjengeroverganger, for å øke tiden med grønt lys ved fogjengeroverganger og for å aktivere lys på steder som er lite brukt, men som bør ha belysning. Produktet kan bidra til å redusere lysforurensning.

Flowmaker benyttes også til å lage en grønn bølge av trafikklys for syklister som sykler i et gitt hastighetsintervall.

Prisforespørsel