Gangetabellen

Denne gangetabellen stimulerer til at barna lærer seg multiplikasjon i en situasjon preget av lek. Dette bidrar til innlæringen og benyttet i undervisningen bidrar dette produktet til variasjon, fysisk aktivitet og mer utetid.

Prisforespørsel