Drage med tall eller bokstaver

Denne dragen med tall eller bokstaver kommer i fire ulike versjoner og er et spennende innslag i barnehager og skoler der de stimulerer til økt tall- og bokstavforståelse.

Prisforespørsel