FN – barns rettigheter

FN-konvensjonen om barns rettigheter kan du her formidle direkte til barna i skolegården. Denne stimulerer til at barna lærer seg hva FN-konvensjonen sier om deres rettigheter, og denne plansjen kan benyttes i undervisningen.

Prisforespørsel