Pierre

Pierre er en holdeplassoverdekning som støpes ned i underlaget. Overdekningen har kun to kontaktpunkter med underlaget, og gjør derfor vedlikehold enkelt. Pierre er derfor også enkel å passe inn på steder der areal er en utfordring og det ikke er rom for dominerende sidevegger. Takplater kan leveres i forskjellig materiale.

Tilpasning av dekor og lignende gjøres på forespørsel.

Prisforespørsel