Polar III

Polar III er en holdeplassoverdekning som typisk benyttes på busstopp og i hentesoner ved skoler og lignende. Overdekningen kan utstyres med reklamevegg. Veggene består av sikkerhetsglass. Overdekningene kan leveres med ønsket tilleggsutstyr som benker, avfallsbeholdere, infoskilt, m.m.

Om ønskelig leveres overdekningen ferdig montert på prefabrikert betongplate.

Prisforespørsel