Peltor

Peltor er en holdeplassoverdekning som støpes ned i underlaget. Overdekningen kommer i en kort versjon på en meter og en lengre på tre meter som kan forlenges med moduler a en meter. Ønskes sidevegger så kan det leveres. Det samme gjelder tavler, skilt med navn på holdeplassen og belyst reklamedisplay (Kan benyttes til egeninformasjon også). Peltor leveres i alle standard farger som anvist.

Tilpasning av dekor, supplering med benker og lignende gjøres på forespørsel.

Prisforespørsel