Polar I

Polar I er en holdeplassoverdekning som typisk benyttes på busstopp og i hentesoner ved skoler og lignende. Overdekningen leveres uten, eller med to ulike bredder på sideveggene avhengig av tilgjengelig dybde på stedet. Veggene består av sikkerhetsglass. Overdekningene kan leveres med ønsket tilleggsutstyr som benker, avfallsbeholdere, infoskilt, m.m.

Om ønskelig leveres overdekningen ferdig montert på prefabrikert betongplate.

Prisforespørsel