Termorep

Termorep benyttes til å tette sprekker i asfalt hurtig og effektivt. Dette forhindrer vanninntrengning og forebygger frostsprenging. Produktet egner seg best til sprekker med bredde under 10 mm og dybde under 5 mm. Termorep rulles ut og brennes fast med gassbrenner.

Termorep er et midlertidig løsning som reduserer kostnadene ved asfaltreparasjon på mellomlang og lang sikt.

Prisforespørsel