Bokstaver og tall

Bokstaver og tall leveres i fem ulike farger og fem ulike størrelser etter ønske. Lagt i barnehagens eller skolens uteareal, vil disse kunne stimulere til raskere og økt læring. Bokstavene og tallene kan også benyttes til andre formål som angivelse av oppstillingsplasser og annet.

Prisforespørsel