Herold

Herold er en minimalistisk holdeplassoverdekning som passer busstopp med begrenset dybde, eller hvor sidevegger ikke kan benyttes av hensyn til ferdselen. Overdekningen har få kontaktpunkter med underlaget og litt bakkeklaring som bidrar til enkelt løpende vedlikehold som snøfjerning og feiing. Litt forhøyede glassruter gir mindre vindussmuss og mindre fare for knusing.

Herold kan leveres tilpasset hva gjelder farger, mål osv, og med avrundet eller firkantet tak. Benker og reklamevegger kan selvsagt også leveres og tilpasses.

Prisforespørsel