Parky 4

Parky 4 er en parkeringsblokkade som kan benyttes til å holde av parkeringsplasser. Produktet er designet for bruk med hengelås som låser i ønsket posisjon. Parky 4 er din forsikring mot uautorisert parkering og sparer kostnader og tid til borttauing.

Prisforespørsel