Parky 3

Parky 3 er en parkeringsblokkade som kan benyttes til å holde av parkeringsplasser. Produktet er utstyrt med en sylinderlås som låser i ønsket posisjon. Parky 3 er din forsikring mot uautorisert parkering og sparer kostnader og tid til borttauing.

Prisforespørsel