Parky 5

Parky 5 er en parkeringsblokkade som kan benyttes til å holde av parkeringsplasser eller blokkere annen trafikk. Produktet leveres med sokkel som støpes ned. Selve stolpen fjernes ved behov. Dette produktet egner seg derfor best der man ikke har behov for å fjerne den ofte.

Parky 5 er din forsikring mot uautorisert parkering og kjøring, og sparer kostnader og tid til borttauing.

Prisforespørsel