Parky zero

Med Parky zero kan du betjene din egen parkeringsplass uten å gå ut av bilen. Fjernkontrollen har ca 10 meter rekkevidde. Produktet benytter 4 standard eller oppladbare LR20/1,5V batterier, og sikrer at ingen uautorisert parkerer på din parkeringsplass. Dermed spares også kostnader til borttauing og for å spore opp eierne av feilparkerte biler.

Prisforespørsel