Parky 8

Parky 8 er en parkeringsbarriere for bruk på parkeringsplasser. Disse monteres i enden av parkeringsplasser og motvirker at biler kjører for langt fram og skader plen eller objekter. Hver enhet festes med bolter til underlag av asfalt eller betong. Produktet i seg selv er laget av PPC. Parky 8 leveres i tre ulike lengder og kan også benyttes på siden av parkeringsplasser og mot bygg og soner av gående eller syklende.

Prisforespørsel