Parky 6

Parky 6 er en kollisjonssikker parkeringsblokkade som kan benyttes til å holde av parkeringsplasser eller blokkere annen trafikk. Produktet gir etter ved kollisjon og er utstyrt med sylinderlås for låsing i posisjon.

Parky 6 er din forsikring mot uautorisert parkering og kjøring, og sparer frustrasjon, kostnader og tid til borttauing.

Prisforespørsel